Jump to content

yasminlove1

Members
 • Posts

  113
 • Joined

 • Last visited

yasminlove1's Achievements

Newbie

Newbie (1/5)

0

Reputation

 1. can i ask something? why is this forum a little bit lonely...? i mean there are not very much people here..?
 2. haha i said that i tryed something, could you help me with that? i don`t know how i must do the changes for it.
 3. i know, but i don`t know if it is good how it is standing now..?
 4. this is mij script from registrate, it has more scripts like login and log out, activation, controlepanel..and something in index. this is registrate but i don`t know what i must with password and email: <?php ini_set('display_errors', 1); // 0 = uit, 1 = aan error_reporting(E_ALL); if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') { // Hier komt alle behandeling van het formulier // Mocht er een fout optreden, is het leuk dat de gebruiker niet alles opnieuw hoeft // in te vullen. Daarom vullen we de array $post met de velden, // uiteraard door htmlentities() gehaald (veiligheidsmaatregel). // Wachtwoord moeten wel opnieuw ingevuld worden, nogmaals veiligheidsmaatsregel $post = array( 'gebruikersnaam' => htmlentities($_POST['Gebruikersnaam']), 'email' => htmlentities($_POST['Email'])); // Verwerking // Eerst enkele functies schrijven die de controle vergemakkelijken function geregistreerd($zoek, $veld) { // Ik plaats de query op meerdere lijnen voor de leesbaarheid $qZoek = mysql_query(" SELECT COUNT(".$veld.") FROM gebruikers WHERE ".$veld." = '".mysql_real_escape_string($zoek)."'"); // Als de gebruikersnaam nog niet bestaat, geeft dit false, anders true return (mysql_result($qZoek,0) == 0 ? false : true); } // De reguliere expressies voor de controle op e-mailadressen is door FangorN samengesteld :] function is_email($in) { list($local, $host) = explode('@', $in); $pattern_local = '^([0-9a-z]*([-|_]?[0-9a-z]+)*)(([-|_]?)\.' . '([-|_]?)[0-9a-z]*([-|_]?[0-9a-z]+)+)*([-|_]?)$'; $pattern_host = '^([0-9a-z]+([-]?[0-9a-z]+)*)(([-]?)\.([-]?)' . '[0-9a-z]*([-]?[0-9a-z]+)+)*\.[a-z]{2,4}$'; $match_local = eregi($pattern_local, $local); $match_host = eregi($pattern_host, $host); return ($match_local && $match_host ? true : false); } // Hier zullen we de fouten in opslaan function fouten($fout){ if (!empty($fout)) { $i = 0; while ($i < count($fout)){ echo "<p><span class='fout'>".$fout[$i]."</span></p>"; $i++;} } } if ($_SERVER['REQUEST_METHOD']=="POST") { $Gebruikersnaam = trim($_POST['Gebruikersnaam']); if (strlen($Gebruikersnaam) < 3) { $fout[] = 'Gebruikersnaam moet minimaal 3 karakters bevatten.'; } if (strlen($Gebruikersnaam) >30) { $fout[] = 'Gebruikersnaam moet maximaal 30 karakters bevatten.'; } if (!get_magic_quotes_gpc()) { $_POST[] = addslashes($_POST['Gebruikersnaam']); } $ControleerGebruiker = $_POST['Gebruikersnaam']; $Controleer = mysql_query("SELECT gebruikersnaam FROM gebruikers WHERE gerbuikersnaam='$ControleerGebruiker'")or die (mysql_error()); $Controleer2 = mysql_num_rows($Controleer); if ($Controleer2 != 0) { $fout[] = "Sorry, de gebruikersnaam <strong>'.$_POST['Gebruikersnaam'].'</strong> is al in gebruik."; } if (!$fout ) { $Gebruikersnaam = mysql_real_escape_string($Gebruikersnaam); $Gebruikersnaam = strip_tags($Gebruikersnaam); } $Stalnaam = trim($_POST['Stalnaam']); if (strlen($Stalnaam) <3) { $fout[] = 'Stalnaam moet minimaal 3 karakters bevatten.'; } if(strlen($Stalnaam) >40) { $fout[] = 'Stalnaam moet maximaal 40 karakters bevatten.'; } if(!get_magic_quotes_gpc()) { $_POST[] addslashes($_POST['Stalnaam']); } $ControleerStalnaam = $_POST['Stalnaam']; $Controleer = mysql_query("SELECT stalnaam FROM stalnamen WHERE stalnaam='$ControleerStalnaam'")or die (mysql_error()); $Controleer2 = mysql_num_rows($Controleer); if ($Controleer2 != 0) { $fout[] = "Sorry, de stalnaam <strong>'.$_POST['Stalnaam'].'</strong> is al in gebruik."; } if (!$fout ) { $Stalnaam = mysql_real_escape_string($Stalnaam); $Stalnaam = strip_tags($Stalnaam); } $Naampaard = trim($_POST['Naampaard']); if (strlen($Naampaard) <1) { $fout[] = 'Naam paard moet minimaal 1 karakter bevatten.'; } if(strlen($Naampaard) >35) { $fout[] = 'Naam paard moet maximaal 35 karakters bevatten.'; } if(!get_magic_quotes_gpc()) { $_POST[] addslashes($_POST['Naampaard']); } $ControleerNaampaard = $_POST['Naampaard']; $Controleer = mysql_query("SELECT naampaard FROM naampaarden WHERE naampaard='$ControleerNaampaard'")or die (mysql_error()); if (!fout ) { $Naampaard = mysql_real_escape_string($Naampaard); $Naampaard = strip_tags($Naampaard); } $Ras = trim($_POST['Ras']); if (strlen($Ras) <2) { $fout[] = 'Ras moet minimaal 2 karakters bevatten.'; } if(strlen($Ras) >40) { $fout[] = 'Ras moet maximaal 40 karakters bevatten.'; } if(!get_magic_quotes_gpc()) { $_POST[] addslashes($_POST['Ras']); } $ControleerRas = $_POST['Ras']; $Controleer = mysql_query("SELECT ras FROM rassen WHERE ras='$ControleerRas'")or die (mysql_error()); if (!fout ) { $Ras = mysql_real_escape_string($Ras); $Ras = strip_tags($Ras); } $Geslacht = trim($_POST['Geslacht']); if (strlen($Geslacht) <3) { $fout[] = 'Geslacht moet minimaal 3 karakters bevatten.'; } if(strlen($Geslacht) >7) { $fout[] = 'Geslacht moet maximaal 7 karakters bevatten.'; } if(!get_magic_quotes_gpc()) { $_POST[] addslashes($_POST['Geslacht']); } $ControleerGeslacht = $_POST['Geslacht']; $Controleer = mysql_query("SELECT geslacht FROM geslachten WHERE geslacht='$ControleerGeslacht'")or die (mysql_error()); if (!fout ) { $Geslacht = mysql_real_escape_string($Geslacht); $Geslacht = strip_tags($Geslacht); } if(empty($_POST['wachtwoord'])) { $fout[] = 'Er is geen wachtwoord opgegeven.'; } elseif($_POST['wachtwoord'] != $_POST['wachtwoord_herh']) { $fout[] = 'De wachtwoorden komen niet overeen.'; } if(!is_email($_POST['email'])) { $fout[] = 'Er is geen geldig e-mailadres opgegeven.'; } elseif(geregistreerd($_POST['email'], 'email')) { $fout[] = 'Dit e-mailadres is reeds geregistreerd.'; } $Uitvoeren = "INSERT INTO gebruikers (gebruikersnaam, stalnaam, naampaard, ras, geslacht, wachtwoord, email) VALUES ('$Gebruikersnaam', '$Stalnaam', '$Naampaard', '$Ras', '$Geslacht', '$Wachtwoord', '$Email')"; $Resultaat1 = mysql_query($Uitvoeren) or die('Er is een fout opgetreden: ' . mysql_error()); $Naar = "$Email"; $Onderwerp = "Je hebt met succes op Horselife.net84.net geregistreerd!"; $Emailveld = "Hallo $Gebruikersnaam, Welkom bij Horselife.net84.net en heel veel plezier met het spel! Hier zijn je gegevens: gebruikersnaam: $Gebruikersnaam, Stalnaam: $Stalnaam en wachtwoord: $Wachtwoord"; $ExtraHeaders = "Van: <Horselifegame@hotmail.com>"; $ExtraHeaders .= "Antwoorden: Horselifegame@hotmail.com"; if(mail($Naar, $Onderwerp, $Emailveld, $ExtraHeaders)){} fouten($fout); // Het formulier is gecontroleerd, nu kijken we of er fouten opgetreden zijn if(count($fouten) > 0) { ?> <span style="color: #FF0000; ">De volgende fouten zijn opgetreden:</span> <ul> <?php foreach($fouten as $fout) { ?> <li><?=$fout?></li> <?php } ?> </ul> <?php } else { // Er zijn geen fouten, voer registratie uit! mysql_query("INSERT INTO gebruikers (gebruikersnaam, stalnaam, naampaard, ras, geslacht, wachtwoord, email, datum) VALUES ('".mysql_real_escape_string($_POST['gebruikersnaam'])."', '".mysql_real_escape_string($_post['stalnaam'])."', '".mysql_real_escape_string($_post['naampaard'])."', '".mysql_real_escape_string($_POST['ras'])."', '".mysql_real_escape_string($_post['geslacht'])."', '".sha1($_POST['wachtwoord'])."', '".mysql_real_escape_string($_POST['email'])."', NOW() )"); $gebruikers_id = mysql_insert_id(); // Een volledig willekeurige code van 40 tekens $activatiecode = sha1(md5(microtime()*rand(1,10))); mysql_query("INSERT INTO gebruikers_activaties (gebruikers_id, sleutel) VALUES (".$gebruikers_id.", '".$activatiecode."'"); // Voor de regeleinden define('EOL', "\n"); // Je kan deze mail uit uitbreiden, evt HTML mail,... $mail = 'Bedankt voor je registratie, activeer hier je acount:'.EOL; $mail .= 'http://www.horselife.net84.net/activeer.php?gebruiker='.$gebruikers_id.'&sleutel='.$activatiecode.EOL; $mail .= 'Bedankt voor het registreren.'; $header = '"Horselife.net84.net Account" <Horselifegame@hotmail.com>'; if(mail($_POST['email'], 'Je account activeren', $mail, $header)); ?> { echo 'Er is een e-mail gestuurd met activatiedetails.'<?=$mail?> <?php // Formulier verbergen $verberg_form = true;} } } else { // Dit stuk wordt uitgevoerd als het formulier nog niet is verzonden. // Het formulier is nog niet verzonden, dus is er ook geen $post array. // we maken deze dus zelf aan met initiele waardes, om warnings te voorkomen. $post = array( 'gebruikersnaam' => '', 'email' => ''); } if(!isset($verberg_form)) { ?> <form action="<?=htmlentities($_SERVER['REQUEST_URI'])?>" method="post"> Gebruikersnaam:<br /> <input type="text" name="gebruikersnaam" value="<?=$post['Gebruikersnaam']?>" /><br /> Stalnaam:<br /> <input type="text" name="stalnaam" value="<?=$post['Stalnaam']?>" /><br /> Naam paard:<br /> <input type="text" neme="naampaard" value="<?=$post['Naampaard']?>" /><br /> Ras:<br /> <input type="text" neme="ras" value="<?=$post['Ras']?>" /><br /> Geslacht:<br /> <input type="text" neme="geslacht" value="<?=$post['Geslacht']?>" /><br /> Wachtwoord:<br /> <input type="password" name="Wachtwoord" /><br /> Wachtwoord herhalen:<br /> <input type="password" name="Wachtwoord_herh" /><br /> E-mailadres:<br /> <input type="text" name="Email" value="<?=$post['email']?>" /><br /> <br /> <input type="submit" value="Registreer" /> </form> <?php } ?>
 5. can you maybe.. please.. my script looking if it is good for working..? it`s php.. i know.. but please..?
 6. somebody asks me what $Uitvoeren = "INSERT INTO gebruikers (gebruikersnaam, wachtwoord, email) VALUES ('$gebruikersnaam', 'wachtwoord', 'email')"; does? do you know that? $Uitvoeren = "INSERT INTO gebruikers (gebruikersnaam, Je, kunt, meer, toevoegen.....) VALUES ('$gebruikersnaam', Je, kunt, meer, toevoegen.....)";
 7. i want just have this done, i want to do the pages in the game.. just make that beautiful with colors and that..
 8. can you not help me to make me a registrate and login system...? you know how it works and i have a begin..?
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.